Danse som roboter

Samtidig som det skjer utvikling innen små elektriske duppeditter som smarttelefoner og kraftigere PC’er, så utvikler også ting seg på en større skala. De små nyvinningene gjør det nemlig mulig å gjennomføre byggingen av store og nøyaktige maskiner, som enten styres direkte av en fører, eller kun gjennomfører arbeidet etter et aktivt program.

Den mekaniske mureren

brick-machineI kjølvannet av gjennombruddet med 3D-printere, har det også kommet storskalamaskiner som gjør noe av det samme. De første prototypene er allerede i utvikling i den vestlige verden, så vel som i Kina. I dag finnes det 3D-printere som bygger hus, enten i moduler, eller som fullstendige små boliger. En spesiell betong mates til printeren, som så følger en kompleks plan, og sprøyter ut betongen i et mønster som gir grunnlaget for en liten bolig. En annen versjon er den mekaniske mureren, en robot, som har et magasin av murstein, og en sprøyte med mørtel. Den settes på en skinne, og bygger så en mur langs denne skinnen, med vindushull og det hele.

De små eksperimentene virker kanskje fortsatt som noe spede, men de inviterer fantasien med på det neste trinnet, hvor man kan forestille seg at hele byer, eller enorme skyskrapere, kan bygges av maskiner som fratar mennesket noe av det mest slitsomme arbeidet. Bygging i store høyder kan i alle fall bli mindre risikofylt.

Eksoskjeletett

En annen nyvinning er mekaniske, intelligente drakter som mennesker kan ta på seg. Disse ble i utgangspunktet utviklet for militær bruk, men de kan også ha andre, sivile bruksområder. Et menneske som har på seg en slik drakt, ser ut som en kamprobot, men bruksområdene kan være mange. Kanskje vil man i fremtiden se brann- og redningspersonell, tømmerhoggere, eller bygningsarbeidere som alle har kledd seg opp i en drakt, som lar dem løfte 200 kg uten at de trenger å svette så mye som en dråpe.