En chip under huden?

chip-intel-1920x1080-wallpaper-1641300-805x450Mange kjenner sikkert til androider fra science fiction-litteraturen, eller fra filmer i samme sjanger. En androide er et menneske som har forandret sine egenskaper ved hjelp at teknologi. Det finnes mange varianter av fiktive androider, men vi begynner i dag å se de første forsøkene på å gjennomføre en spleising av mennesker og teknologi. Det første gjennomførte eksperimentet av denne typen, var muligens pace-maker’en, et elektrisk implantat som brukes til å regulere hjerterytmen.

En annen retning er implanteringen av digitale chips, som så dagens lys for rundt ti år siden. Prosjektet fant sted i en nederlandsk nattklubb. Faste kunder kunne få en betalings-chip satt inn under huden. Det hele var i grunnen en litt sær reklame-jippo, som rettet seg mot folk som ikke kunne holde rede på sin lommebok, men det var også et første forsøk på ett nytt konsept.

Siden den gang er flere lure forsøk og ideer kommet på markedet, eller blitt presentert som fremtidige muligheter. Det er blant annet kommet chip’er som overvåker folks helse, og som fungerer sammen med trådløs teknologi, for å gi fortløpende oppdateringer om en persons helse. Det finnes mange forskjellige anvendelsesområder. I utvalget finner vi chips som varsler diabetikere når det er på tide å spise, eller om det er på tide å sprøyte insulin. Det finnes chips som varsler om forestående hjertesvikt, og om mange andre former for lidelser. Disse redskapene kan som regel kobles til en smartphone, og de lar høre fra seg når det trengs.

Mange som fremmer denne teknologien snakker i dag om at konseptet kan utvides radikalt, og at det finnes mange fordeler ved å inkludere langt flere funksjoner i chips som blir mindre, samtidig som de blir kraftigere i sine funksjoner. Om mulig bygges kanskje fremtidens telefoner direkte inn i skallen, hvor de sikrer at man alltid er i kontakt, og at hele kroppen fungerer som den skal?