Kan induksjon erstatte ledninger?

m11Det er mange spennende nyvinninger som er kommet ut av forskningen på romfart, og fra utviklingen av militært utstyr. Alt fra pilotpenner til mikrobølgeovner er resultatet av at regjeringer har allokert store summer til vitenskapen, som i tur har kommersialisert resultatene etter endt anvendelse i høyteknologiske programmer.

Induksjon er et gammelt prinsipp, som utnytter samspillet mellom elektrisk kraft og magnetisk kraft

Induksjon er et gammelt prinsipp, som utnytter samspillet mellom elektrisk kraft og magnetisk kraft. Dette er ikke nytt for den som kjenner til det grunnleggende om elektrisitet. Det er nemlig slik dynamoer også skaper strøm.

Det som derimot er nytt, er at induksjonen nå brukes til å drive diverse husholdningsredskaper, og at det planlegges å bruke induktorer til å drive langt flere prosesser og apparater i en husholdning. Den vanligste formen for dette i dag er induksjonskomfyren. Induksjonskomfyren har raskt roterende magneter, som skaper friksjon i det som man setter inn i det nære magnetfeltet. Derfor blir ikke plata varm i seg selv. Den varmer nemlig kun det som man setter oppå den, ved å gnikke molekyler mot hverandre, nesten som i en mikrobølgeovn, som jo heller ikke blir varm.

Teknologien har et større potensiale enn det juridiske mulighetsrommet

Siden teknologien i sin nåværende bruksform er relativt ny, går man rolig fremover, for å være sikker på at helserisikoen med bruk av induksjon ikke er for høy. Det er ennå usikkert hvordan sterke roterende magneter kan påvirke menneskekroppen. Den andre grunnen til at det går langsomt er at det tar tid å legge om faste mønster for byggeskikk, og å utdanne folk med ekspertise, samt å finne brukere som faktisk vil prøve noe nytt.

Om ting utvikler seg vide vil vi om få år kunne se rom hvor alt er trådløst, og hvor den elektriske kraften forsynes gjennom luften, fra en induktor.